Sct. Michaelis Kirke

Kirker og klostre

Garnisonskirke
Kirken blev oprindeligt opført af bindingsværk i 1665-1668. Senere blev der foretaget flere ombygninger og kirken står i dag som en ny klassicistisk præget langbygning.
I begyndelsen hed kirken kun ”Tyske Kirke”, da den skulle betjene byens store islæt af tyske immigranter og ikke mindst garnisonen, der overvejende var tysktalende.
Sct. Michaelis Kirke var altså garnisonskirke lige fra begyndelsen - og er det stadig, idet den ene af kirkens sognepræster er garnisonspræst og dermed præst for de tjenstgørende soldater i Fredericia. Derfor kom kirken også til at spille en væsentlig rolle efter udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849.

Sct. Michaelis kirke er omfattet af en særordning, der bl.a. pålægger kirken at betjene garnisonen og udpege en garnisonspræst. Kirken har også en særlig kommandant- loge, der er beregnet for Regiment Chefen ved Ryes Kaserne. Grevepar og royale folk sidder også i logen, når de deltager i gudstjenester i kirken. Sct. Michaelis kirke kan i dag reelt set betegnes som Danmarks eneste garnisonskirke udenfor København.
Se en kort film om garnisonskirken her 

350 års jubilæum og renovering
Sct. Michaelis Kirke kunne i 2018 fejre 350 års jubilæum. Dette blev afholdt med en Jubilæumsgudstjeneste, hvor blandt andet H.M. Dronningen deltog.
Næsten hele året inden jubilæet var kirken lukket pga. en gennemgribende renovering, der både omfattede kirkens indre og ydre samt kirkegården. I den indvendige renovering var den overordnede målsætning at genetablere kirkens udtryk som den stod før den skæbnesvangre kirkebrand i 1955. Dog i et mere moderne udtryk og med fokus på lys og åbenhed. Således fik kirken skiftet loft, gulv, bænke, prædikestol, knæfald og alterbord.

I den fine lille video nedenfor kan du se en præsentation af kirkerummet i Sct. Michaelis Kirke efter renoveringen 2018.

Kirkelivet
Sct. Michaelis Kirke er i dag hjemsted for en stor aktiv menighed og et mangfoldigt menighedsliv.
Herunder kan nævnes kirkens mange børn, store internationale fællesskab og deres eget gospelkor, Saint Michael Voices, som gerne bidrager med koncerter i forskellige sammenhænge.

Kunst i kirken
I kirkens nordlige langside et loge galleri i to etager. Døbefonten er en ¾ kopi af Bertel Thorvaldsens døbefont i Vor Frue Kirke i København. Et af kirkens klenodier er et krucifiks udført af billedhuggeren Astrid Noack. I 1995 fik kirken yderligere et klenodie i form af et nyt alterbillede udført af maleren Svend Havsteen-Mikkelsen.

Michaelisgaarden og kirketårnet
Den gule bygning nordøst for kirken er Michaelisgaarden. Den var oprindelig Michaelis Skole eller Tyske Skole samt bolig for klokker og organist. I begyndelsen af det 19. århundrede var der her folkebibliotek og skoletandpleje. I dag er Michaelisgaarden menighedshus for Sct. Michaelis Kirke.

Kirkens tårn blev bygget i 1763. Årstallet på tårnet er altså ikke byggeåret, men angiver en senere renovering. Tårnet er ikke væsentligt højere end tagrygningen. Det måtte nemlig ikke kunne ses uden for voldene, så det kunne tjene som pejlemærke for beskydning udefra.

Åbningstider
Kirken er lukket mandag. Dog åben for grupper mod forudgående aftale.

Michaelis Kirke er normalt åben for besøgende:
Tirsdag - fredag kl. 09.00-15.00.
- I juni, juli og august er der tillige åbent lørdag kl. 09.00-12.00.

Der tages dog forbehold for, at kirken kan være reserveret kirkelige handlinger. Kirken kan også i særlige tilfælde være lukket ved ferie o.lign

Indhold er leveret af Destination Trekantområdet – VisitFredericia
turisme@fredericia.dk
Sidst opdateret d. 12/10/2022 13:37

I nærheden