Jernbanefærgefart - Strib

Fortidsminder og ruiner

Mellem Strib og Fredericia gik der færger, fra 1872 jernbanefærger, der kunne fragte godsvogne og passagerer men ikke biler. Jernbanedriften udvikledes i denne periode, og Strib banegårdsanlæg og færgehavn voksede, og Strib blev et vigtigt trafikknudepunkt. Især i 1930’erne havde godsmængde og passagerantal nået store højder.
I året 1935 ville man være nået op på et passagerantal på omkring en million, der i løbet af dette år ville have passeret Strib. Man nåede det ikke, for i 1935 indviedes den gamle Lillebæltsbro, og der var ikke mere brug for jernbaneforbindelsen mellem Strib og Fredericia. Der er ikke meget tilbage fra dengang, men Vejlby-Strib Lokalhistoriske Arkiv har placeret nogle qr-koder med link til videoer, der fortæller om dette emne.

Læs mere fra Vejlby-Strib Lokalhistoriske Arkiv

Indhold er leveret af VisitMiddelfart
mail@visitmiddelfart.dk
Sidst opdateret d. 23/03/2022 13:19

I nærheden