Svinø Bådelaug

Lystbådehavne

Svinø Bådelaug

Fakta:
100 liggepladser, Vanddybde: ca. 1,35 m - ved broerne fra 0,4 til 1,2 m. (Dog meget blød bund) Ved storm fra NW ca. 1,0 m lavvande. Adgang til strøm, ferskvand, toilet/bad.

Stedet kan nås både fra sø- og landsiden.
I bunden af Ellebæk Vig ligger bådelaugets klubhus, og foran klubhuset er der bord-bænkesæt, hvor den købte eller medbragte mad kan nydes.

I sejlsæsonen er sejlrenden fra Gamborg Fjord til Svinø tydeligt afmærket med røde og grønne bøjer. I havnen er der fri adgang til toiletter, bad, klubhus og grillplads samt legepladsfaciliteter til børn. Gæstesejlere er velkomne til at benytte klubbens faciliteter. Toilet- og badeforholdene er ekstremt flotte efter en renovering i 2011.

På havnepladsen og det grønne område langs havnen er der opsat borde og bænke, hvor den smukke natur kan nydes og hvor den købte eller medbragte mad kan nydes. Fine muligheder for traveture i de nærliggende områder. Havnen er kendt som lokaliteten med Danmarks flotteste solnedgange.
Betaling af havnepenge foretages ved kuvertbetaling.

Indhold er leveret af VisitMiddelfart
mail@visitmiddelfart.dk
Sidst opdateret d. 16/02/2021 09:05

I nærheden