Egeskov Kirke

Kirker og klostre

Egeskov Kirke er en romansk landsbykirke med skib og kor fra midten af 1100 tallet. Tårn og våbenhus er sengotisk og bygget til nogle århundreder senere. Korets østgavl er smukt dekoreret med bl.a. tre brede rundbueblændinger, foroven underdelt med tvillingerundbuer.

Under svenske-krigene i 1650'erne blev kirken slemt hærget. Al brændbart inventar blev ødelagt, på nær det store sengotiske krucifiks. Samtidig blev bl.a. kirkens alterkalk stjålet og ført til Sverige som krigsbytte. Kalken befinder sig nu i Sanseryd Kirke syd for Jönköping. I 1970'erne blev der imidlertid af en lokal sølvsmed, Børge Poulsen fra Trelde, fremstillet en ny alterkalk, som er en næsten tro kopi af kirkens gamle kalk fra 1650. Børge Poulsen har desuden både tegnet og fremstillet kirkens alterstager (1988) samt dåbsfadet og dåbskanden (1990), som er smukt tilpasset den gamle granitdøbefont.
Det store krucifiks (fra 1400 tallet) hænger i dag på kirkeskibets nordvæg og er det første, der fanger øjet, når man træder ind i kirken. Altertavle og fontehimmel, prædikestol og pulpitur er alt sammen barokarbejder fra 1670erne. Dog er de først blevet malet omkring år 1700.

På korets sydvæg hænger maleriet Forklarelsen på Bjerget, der har været alterbillede fra 1855 til 1878, hvor det blev skiftet ud med Constantin Hansens guldaldermaleri Vandringen til Emmaus, som i dag hænger i kirkens tårnrum. Ved kirkens restaurering i 1982 kom det ældste alterbilledet Nadveren (fra 1703) tilbage til sin oprindelige plads.

Umiddelbart vest for kirken, indenfor kirkegårdsdiget, er der anlagt en usædvanlig og idyllisk gravlund for slægten Bruun, der ejede kirken fra 1781 og ca. 100 år frem. Begravelsespladsen, som også omfatter en lille pavillon (thehus) i nyklassicistisk stil, er anlagt omkring 1800. - Herfra er der endvidere en unik udsigt over Rands Fjord, som har et rigt fugleliv.

Kirken, som er vejkirke, er normalt åben 9 - 14.30 Tirsdag og Fredag, samt efter aftale.
Mobiltlf. 23 44 38 53. Email: egeskovkirke@mail.dk

I sommermånederne er kirken desuden åben i weekenderne. 

Indhold er leveret af Destination Trekantområdet – VisitFredericia
turisme@fredericia.dk
Sidst opdateret d. 30/01/2023 09:59

I nærheden