Mosaisk Begravelsesplads

Street art og skulpturer

Mosaisk Begravelsesplads i Fredericia er den ældste og største uden for København med ca. 550 gravsteder. Menigheden til det jødiske samfund, som førhen fandtes i Fredericia, er forlængst borte. Begravelsespladsen ligger der endnu med de sirlige hebraiske indskrifter på gravstenene.

Stedet er et vigtigt historisk minde omkring et betydeligt islæt i Fredericias brogede befolkningsmønster gennem århundreder.

Jøderne havde gennem flere generationer deres synagoge i Riddergade. Den sidste gudstjeneste i synagogen afholdtes i 1902, og i 1910 blev den sidste fredericianske jøde begravet her. Et lille hus på begravelsespladsen tjente til kapel og som bolig for en opsynsmand.

Efter en grundig restaurering i 1993, benyttes huset om sommeren til skiftende udstillinger om emner med tilknytning til jødernes historie. Der findes parkeringsplads for biler og busser i nærheden. Nøgle kan rekvireres på Bymuseet, tlf. 72 10 69 80, i Museets åbningstid, undtagen lørdage og på jødiske helligdage.

Indhold er leveret af Destination Trekantområdet – VisitFredericia
turisme@fredericia.dk
Sidst opdateret d. 12/10/2022 13:37

I nærheden