Prinsens Port

Arkitektur og byrum

Prinsens Port var hovedporten gennem volden indtil 1925. Så godt som al trafik til og fra byen passerede denne vej, idet vejene til Vejle, Kolding og Snoghøj begyndte her. Porten er et smukt bygværk, der sammen med volden og hovedvagten danner en historisk ramme om Landsoldaten og pladsen.

Portens nuværende udseende kan føres tilbage til 1753, da den grundmurede port opførtes til afløsning af tidligere egetræsporte.
I år 2000 forsynedes porten med portfløje, efter at porten i mere end 100 år havde været ribbet for disse. Passage over voldgraven skete oprindelig ad en træbro, der kunne hejses op. I 1774 blev broen erstattet af den nuværende dæmning.

Foran porten ses ravelinen - et fremskudt forsvarsanlæg foran byporten. Ravelinen camouflerede samtidig porten, så den ikke kunne ses på afstand.

I 1924 blev Danmarksporten bygget som aflastning for den alt for smalle Prinsens Port.

Indhold er leveret af Destination Trekantområdet – VisitFredericia
turisme@fredericia.dk
Sidst opdateret d. 08/06/2023 13:36

I nærheden