Birkegården naturområde

Naturområder

Birkegården er et lille naturområde, som blev fredet på foranledning af lodsejer Inga Nielsen i 2011. Formålet med fredningen er at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyrelivet i området.

Birkegården ligger i landsbyen Bøgeskov (Bøgeskovvej 30). Det lille område rummer et fint overdrev og flere kildevæld, som løber ned mod et naturligt vandløb.

Der er offentlig adgang i området. Du kan følge Ingas sti rundt på arealet og opleve områdets dejlige natur.

Indhold er leveret af Destination Trekantområdet – VisitFredericia
turisme@fredericia.dk
Sidst opdateret d. 26/01/2023 12:35

I nærheden