Vasnæs Batteri

Naturområder

På det smalleste sted i Lillebælt blev der i 1800-årerne anlagt et militært batteri, der kom til at spille en rolle i krigene 1808, 1848-50, og 1864.

I 1807 blev der anlagt batterier ved Lillebælt, som skulle holde engelske skibe ude af Lillebælt. Dels i Fredericia over for Strib, dels ved Vejrmose på Jyllandssiden over for Vasnæs på Fynssiden.

Vasnæs Batteri var forsynet med palisader og udstyret med 12-punds kanoner (dvs. 6 kg jernkugler) og 20-punds haubitsere (kanoner til affyring af artillerigranater). Til batteriet hørte ammoniakskur, vagthus og kasernehus.

Krigen 1848-50
I krigen 1848-50 blev batteriet gjort kampklar under navnet "Store Hindsgavl Batteri" som en del af den batterilinje, der blev anlagt på Hindsgavl Halvøen. Herfra blev de fjendtlige tropper på den jyske side beskudt.

Krigen 1864
Under krigen i 1864 blev den fynske vestkyst stærkt befæstet. Fra Røjle til Fønsskov anlagdes et system af løbegrave og kanonstillinger, og ude i vandet blev der lagt søminer.
Vasnæs Batteri blev udbygget til 3 meters højde, og brystværnet forstærket med skansekurve (pilekurve fyldt med grus). Bestykningen var tre 12-punds riflede kanoner (til granater) og tre 18-punds kanoner (til kugler).
Vasnæs Batteri blev fredet i 1971 og restaureret i 1999.

Kilde: Middelfart Museum/Middelfart Kommune

Indhold er leveret af VisitMiddelfart
mail@visitmiddelfart.dk
Sidst opdateret d. 21/11/2022 13:45

I nærheden