Rands Fjord

Naturområder

Vandretur ved Rands Fjord

Det fredede naturområde Rands Fjord, der ligger nord for Fredericia, er et fantastisk udflugtsmål. Fjorden er ved inddæmming omdannet til ferskvandssø og er i dag særligt kendt for sin smukke natur og rige fugle- og dyreliv.

Du kan benytte områdets anlagte stisystem, der udgår fra små parkerings- og opholdsarealer i udkanten af Rands Fjord. Her finder du også informationstavler med oversigt over vandreruter. Du kan læse mere om Rands Fjords vandreruter her!

Naturen og landskabet

Landskabet omkring Rands Fjord er et bakket terræn med småskove, græsningsarealer, dyrkede marker og stejle dalskrænter med løvskove. Fjordområdet, der blev inddæmmet i 1800-tallet, har flere gennemløbende åer, våde enge og sumpområder.

Flere højdedrag byder på flotte udsigter over søen, og i klart vejr kan du se til Trelde Næs og Lillebælt. Der er tidligere blevet udvundet kiselgur ved Rands Fjord, og de forhenværende kiselgurlejer er nu omdannet til små søer.

Fugle- og dyreliv

På de mange vandreruter er det muligt at opleve Rands Fjords dyreliv, og det varierede landskab giver mulighed for at iagttage mange ynglende fuglearter. Rands Fjord er fast ynglested for havørne, der bruger området som jagtrevir.

Det er et særegent syn at se de store havørne, der med et vingefang på op mod 240 cm er til at få øje på, svæve over fjorden for at markere deres jagtområde. Havørnene ofte ses fra kirkegården ved den nærliggende Egeskov Kirke eller fra Fugletårnet-

Observationstårn Fugletårnet

Ønsker du særligt gode fugleobservationer kan du benytte Rands Fjords Fugletårn. Du kan finde mere information om Fugletårnet her!

Fiskeri i Rands Fjord

Det er ikke tilladt at fiske i Rands Fjord uden lodsejerens tilladelse. Det er i stedet muligt at fiske i Spang Å.

Cykeltur omkring Rands Fjord

En cykeltur rundt om Rands Fjord indbyder til smukke naturoplevelser og fugleliv. Læs mere om områdets cykelrute her!

Se, hvad andre deler på Instagram

#visitfredericia 

Indhold er leveret af Destination Trekantområdet – VisitFredericia
turisme@fredericia.dk
Sidst opdateret d. 04/06/2024 10:34

I nærheden