Dykkersted ved Den Nye Lillebæltsbro

Øvrige aktiviteter

Masser af liv på bropillen: store sønelliker, søpunge og blåmuslinger. Ulke og masser af småfisk. Meget strøm – dykkes bedst fra båd. Gode chancer for at se marsvin og sæler fra båden.

Fakta

Kørevejledning: Fra E 20 tag afkørsel 59 og drej til højre ad Snoghøj Landevej. Derefter drej til venstre ad Vesterballevej som går over i Lyngsoddevej. For enden af Lyngsoddevej kommer man ned til en p-plads og bådrampe.

Geokoordinater:

Longtitude: 9.7447901983
Latitude: 55.519246312

Google Earth koordinater:
Latitude: 55°31'9.24"N
Longtitude: 9°44'40.90"Ø

I og op af vandet: For enden af bådbroen
Highlights: Bropillen
Luftpåfyldning: Der er mulighed for at fylde luft på ved Hindsgavl Camping i Middelfart (helårsåbnet) indenfor deres åbningstider:Hindsgavl Camping. Alternativt kan man f spørge hos den lokale dykkerklub i Middelfart: 30111323
Bedste årstid: Hele året
Farlige områder: Pas på med opstigning væk fra bropillen – båd anbefales
Dybde: ned til 25 m.
Strøm: Kan være meget stærk
Sværhedsgrad (1-5): 3-4
Tilladelser: Ingen

Den nye Lillebæltsbro

Broen som blev indviet i 1970 var den første bro i Danmark, der fik varme i vejbanen, så den holdes isfri om vinteren og dens to store pyloner står fast forankret i Lillebælt.

Netop disse to pyloner er spændende steder at dykke på. Man kan godt dykke på bropillen nærmest Jylland fra land, men på grund af distancen derud og den ofte stærke strøm, kan det absolut ikke anbefales. Det kan være meget svært at ramme bropillen ved svømning fra land. Derimod bliver det et meget sikre og bedre dyk, ved at dykke på bropillerne fra båd.

På den måde kan man også altid dykke ned ad bropillen i læ af strømmen og stadig får et rigtig godt dyk. Bunden rundt om bropillen består, på grund af strømmens styrke, mest af grus. Men der ligger også en beholder som blev brugt til beton som er flot begroet, selv om den er ved at ruste væk. På bunden kan der gemmer sig de fladfisk som ynder den mere grusede bund som f.eks. pighvar. Selve propilen er fuld af muslinger, sø punge og sø nelliker samt diverse tangarter.

Her kan der godt gemme sig en ulk eller andre småfisk. Så hvis man nærstuderer den på vejen op og ned går dykkertiden hurtigt. Det er en god ide at have en lygte med, da man lettere kan undersøge bropillens mørkere partier.

Svømmer man lidt væk fra bropillen, skal man gør det ind mod land, da bunden er mere spændende her, end længere ude i bæltet.
Her kan man se større sten som er flot begroede.

Husk igen – det er mest sikkert, at dykket foretages fra båd. Især hvis man skulle komme væk fra bropillen og blive nødsaget til en fri opstigning. Så medbring altid en dekobøje ved dyk her.

Mens man venter i båden kan ofte være heldig at se marsvin og sæler. Dette er stedet for at møde disse to pattedyr. Især i sommerperioden og efteråret er der særligt mange.

Indhold er leveret af VisitMiddelfart
mail@visitmiddelfart.dk
Sidst opdateret d. 29/11/2022 14:49

I nærheden