Lundings Monument

Street art og skulpturer

Monumentet er rejst i 1899 for at hædre oberst Lunding, der stod for fæstningens forsvar både i 1849 og i 1864.

Mindesmærket er en 7,5 m høj obelisk, omgærdet af et jerngitte, og en lænke som danner guirlander mellem kanonrør som bærende stolper.

På monumentets ene side ses en bronze-medaljon med portræt af oberst Lunding, samt forneden et bronzerelief af to soldater, som rejser palisader.

Den modsatte side domineres af et relief, som forestiller heltedigtningens muse, Kalliope.

Indhold er leveret af Destination Trekantområdet – VisitFredericia
turisme@fredericia.dk
Sidst opdateret d. 21/02/2024 21:37

I nærheden