Cirkelbroen på Østerstrand

Arkitektur og byrum

Cirkelbroen - en badebro og et arkitektonisk værk

Mange kender Cirkelbroen på Østerstrand. Den runde badebro er efterhånden ved at være en af Fredericias vartegn, og det særlige ved broen, er at den ikke blot er en badebro men også et stykke arkitektur midt i naturen.

Opførslen af Cirkelbroen - en del af en større plan for Østerstrand

Østerstrands Cirkelbro blev opført i 2017 og var resultatet af flere års overvejelser omkring området. Allerede i 20211 begyndte udviklingen af en ny visionsplan for området ved Østerstrand, som både indeholdt en plan for bl.a. forskønnelse, opholdsarealer, kystsikring og publikumsfaciliteter. Visionsplanen blev vedtaget i 2015 og herefter begyndte arbejdet med at revitalisere Østerstrand, Fredericias bystrand. 

En af de største projekter var i den forbindelse skabelsen af Cirkelbroen, som er udtænkt og tegnet af landskabsarkitekt Lars Bak, som er ansat ved Fredericia Kommune.

Cirkelbroens udforming og tankerne bag

Cirkelbroens form er ifølge Lars Bak udtænkt med tanke på, hvilken funktioner en traditionel badebro har, og hvilke behov den skal løbe, kombineret med det byrum, man ønskede at skabe på Østerstrand.

Strand og by kobles sammen

Man ønskede en badebro, hvorfra der kunne bades og skabes forbindelse fra strand til vand. Samtidig ønskede man også at fremhæve Østerstrands unikke placering i byen ved at skabe et rum, hvor kulturliv og oplevelser kunne foregå.

En stor del af strandlivet og badning foregår både på, og fra stranden, men det vil tilføje nye spændende oplevelser, hvis en del af strandlivet kan kobles til en badebro, og ud på vandet hvor badelivet netop foregår.

En badebro med plads til ophold - og meget andet

Selve idéen om at benytte et cirkelslag er simpel, og der er intet nyskabende i en tegnet cirkel. Det handler i højere grad om, hvad en cirkelformet badebro kan tilbyde i forhold til stedet og stedets behov.

I forhold til de tidligere badebroer, så er opholdsarealet på den yderste cirkelform tre gange større, hvilket giver god plads til ophold. De to cirkelformede opholdsdæk på broen har derfor rigeligt areal til sommerkoncerter, yoga og meget andet.

Fokus på den gode oplevelse og en fortælling om fællesskab

På Østerstrand handler strandlivet ikke kun om at være funktionelt. Det handler også om at være tilstede, at være rejsende til stranden, at sidde i sandet og bade i vandet - en cirkulær oplevelse, som Lars Bak har taget udgangspunkt i ved udformningen af broen.

Cirkelbroen er ikke udtryk for overdådighed, men nødvendighed. Hvis mennesket ikke havde behov for at opleve og udvikle sig, - at trives og føle sig i live, vil vi nøjes med at skylle os under den kolde bruser og gå hjem igen. Men det gør vi ikke, for vi har netop brug for at leve og opleve. Det er ikke uden grund, at den foretrukne naturtype i Danmark er kyst og strand.

Cirkelbroen begynder altid og slutter aldrig. Den samler i et fællesskab der kommer og går i takt med årstiderne. Cirkelbroen forbinder os med naturen - og dermed vores oprindelse, vores hjem.

Se, hvad andre deler på Instagram

#østerstrand #visitfredericia

Indhold er leveret af Destination Trekantområdet – VisitFredericia
turisme@fredericia.dk
Sidst opdateret d. 08/05/2024 12:26

I nærheden