Jernrelieffer i Vendersgade

Street art og skulpturer

I Vendersgade i centrum af byen findes en række jernrelieffer som er lagt ned i gågadens flisebelægning. Her står skrevet ”Byen for alle” på mere end 30 forskellige sprog”.
Årsagen skal findes i fæstningsbyen særlige historie, hvor kongelige privilegier tiltrak en broget skare af tilflyttere fra hele Europa. 

Privilegierne omfattede blandt andet skattefrihed, gratis byggegrunde, straffrihed for kriminelle, asylret, toldfrihed og religionsfrihed, som ikke var en selvfølge i datidens Danmark og Europa. Det tiltrak jøder, franske huguenotter (De Reformerte), katolikker og andre.

Som et kuriosum kan nævnes, at byen først hed Frederiks Odde, men fordi den nyanlagte by i starten manglede indbyggere, blev den af spøgefugle kaldt Frederiks Øde. Senere blev navnet ændret til det latiniserede Fredericia og tilflytningen intensiveret. 

Indhold er leveret af Destination Trekantområdet – VisitFredericia
turisme@fredericia.dk
Sidst opdateret d. 12/10/2022 13:37

I nærheden