Brugerbetingelser

Bellis Brugerbetingelser
Disse privatlivsbetingelser gælder for din adgang og brug af softwareapplikationen Bellis (omtales "Applikationen") til mobile enheder skabt af Bellis ApS, Brobygårdvej 17, 5230 Odense M, Danmark (omtales "Virksomheden") og vores partnere når du brugere vores hjemmeside www.bellis.io (omtales "Hjemmesiden") og vores iOS og Android applikation. Bellis mobilapplikationen og hjemmesiden omtales "Servicen".

Vi opfordrer dig til at læse betingelserne varsomt inden du bruger vores Service eller driver forretning med os. Ved at bruge vores Service accepterer du betingelserne forklaret i disse brugerbetingelser.

Disse Betingelser vil blive opdateret efterhånden, som Servicen udvikles. Vi vil underrette dig om ændringer i Privatlivspolitikken ved at opdatere den her og på vores hjemmeside. Du rådes til at læse Betingelserne regelmæssigt, da fortsat brug af Servicen anses som accept af ændringerne.

Om produktet

Virksomheden tilbyder en applikation, der gør det muligt at finde beværtninger og tilbud udsendt af beværtninger. Samtidig har brugeren mulighed for at tilføje indhold til beværtningernes profil, anmelde og lignende interaktioner med beværtninger og forretninger. Du er ansvarlig for det Indhold, du sender til Servicen, herunder dets lovlighed, pålidelighed og hensigtsmæssighed.

Ved at sende indhold til Servicen giver du os ret og licens til at bruge, ændre, offentlig udføre, offentligt vise, gengive og distribuere sådant indhold på og gennem Servicen. Du beholder alle dine rettigheder til ethvert indhold, du sender, indsender eller viser på eller gennem Servicen, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder. Du accepterer, at denne licens indeholder retten til at gøre dit indhold tilgængeligt for andre brugere af Servicen, som også kan bruge dit indholdsobjekt til disse vilkår.

Du repræsenterer og garanterer at:
 • Indholdet er dit (du ejer det), eller du har ret til at bruge det og give os rettigheder og licens som angivet i disse betingelser.
 • Indsendelsen af dit indhold på eller gennem Servicen overtræder ikke privatlivets rettigheder, publicitetsrettigheder, ophavsrettigheder, kontraktrettigheder eller andre rettigheder til nogen person.
Når du bruger Servicen, må du sende og overføre indhold, herunder men ikke begrænset til tekst og andre materialer ("Brugerindhold"). Når du bruger Servicen, accepterer du, at dit brugerindhold kan ses af andre brugere. Vi kan ikke garantere at post og private sendte beskeder kun vil blive synlige for den eller de personer, den var beregnet til.

Du må ikke poste, linke, licensere eller på anden måde stille til rådighed på eller gennem Servicen nogen af følgende:
 • Indhold, der kan krænke eller krænke ethvert varemærke, ophavsret, privatlivets fred eller anden intellektuel ejendom.
 • Indhold, der er ulovligt.
 • Virus, beskadigede data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødelæggende filer eller kode.
Du accepterer, at du ikke gør noget af følgende, når du bruger tjenesten:
 • Brug Servicen hvis du ikke er over 16 år.
 • Brug Servicen på nogen måde, som kan påvirke eller hæmme andre brugere i fuldt ud at nyde Servicen, eller som på nogen måde kan true sikkerheden eller deaktivere Servicenydelsens funktion.
 • Engagere i enhver chikanerende, skræmmende, rovdyr eller stalking adfærd.
 • Gå på kompromis med sikkerheden for Servicen.
 • Sende enhver form for spam eller uautoriseret reklame og salgsmateriale.
 • Brug ethvert automatiseret middel eller grænseflade, som ikke leveres af os, for at få adgang til Servicen eller for at hente data.
 • Brug eller forsøg på at bruge andre brugerkonti uden skriftlig tilladelse.
 • Forsøg at omgå enhver indholdsfiltreringsteknik, vi anvender, eller forsøge at få adgang til områder / funktioner i de Services, som du ikke har adgang til.
 • Sælg, køb, leje, lease adgang til dine eller andre brugere din Bellis konto.
 • Brug Servicen til enhver aktivitet, der overtræder disse vilkår.
Du forstår og accepterer, at adgangen til og tilgængeligheden af Servicen er afhængig af tredjeparter, hvorfra du har modtaget appen. Du accepterer, at brugsreglerne for appen er underlagt yderligere begrænsninger, der er fastsat i brugsreglerne for tredjeparts servicevilkår. I tilfælde af konflikt mellem disse vilkår og betingelser og vilkårene for tredjepart, gælder de mere restriktive vilkår og betingelser.

Aftalen

Denne licensaftale mellem dig og Virksomheden giver dig en begrænset og ikke-overførbar licens til at bruge Servicen til dine personlige, ikke-kommercielle formål.

Din ret til at bruge Servicen omfatter ikke:
 • Brug af Servicen på en mobil enhed, som du ikke ejer eller har kontrol med.
 • Ændring eller udførelse af afledte anvendelser af Servicen eller en del heraf.
 • Downloading (bortset fra side caching) af en del af Servicen eller enhver information deri indeholdt.
 • Reverse engineering, dekompilering eller adgang til tjenesten for at opbygge et konkurrencedygtigt produkt eller en service.
 • Brug af Servicen ud over det tilsigtede formål.
Skulle du gøre noget herom, kan Virksomheden opsige din brug af Servicen, og du kan have krænket Virksomhedens copyright, som kan underkaste dig retsforfølgning og erstatning.

Push beskeder

Efter download af Applikationen vil vi bede om dit samtykke til at kommunikere elektronisk via Push-beskeder. Hvis du giver dit samtykke, får du Push-notifikationer, f.eks. hvis en beværtning udgiver en annonce. Push-notifikationer sendes ved aktivitet vi anser vigtige for dig. Vi kan yderligere informere dig via Push-notifikationer, hvis disse Betingelser og / eller vores privatlivspolitik ændres, og hvis der er andre nyheder omkring Applikationen som nye funktioner.

Du kan deaktivere disse meddelelser til enhver tid ved at ændre meddelelsesindstillingerne på din enhed.

Pris og betalingsbetingelser

Download og brug af appen er gratis. For at finansiere appen kan vi introducere betalte funktioner.

Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe brugeren har en konto, der giver adgang til Servicen. Brugeren får adgang til Servicen ved at tilknytte sig vha. Facebook og adgangen gælder så længe brugeren er logget ind i Servicen.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

Opsigelse eller sletning

Vi kan opsige eller suspendere din konto med det samme uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du bryder vilkårene.

Ved opsigelsen ophører din ret til at bruge Servicen straks. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du bare afbryde brugen af Servicen.

Opdateringer og driftsstabilitet

Virksomheden forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Servicen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for brugeren. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til Servicen, mens opdateringer foretages (kan medføre nedetid). Virksomheden tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Servicen, men garanterer ikke for denne.

Ansvar

Brug af Servicen foregår på eget ansvar og Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der må opstå ved brug af servicen, uanset årsag eller fejl der kan medføre datatab. Virksomheden er desuden ikke ansvarlig for eksterne problemer. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, servernedbrud, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Virksomheden hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

Derudover fratager Virksomheden sig et hvert ansvar for tvister der måtte opstå i mellem beværtningens og gæster i forbindelse med tilbud der annonceres i applikationen. Hertil skal det dog tilføjes at beværtningen på et hvert tidspunkt kan afvise gæsten, hvis der er tvivl om snyd og fejl. Samtidig tillader vi os at udelukke beværtninger fra applikationen, hvis vi ser grund til dette.

Virksomhedens maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af servicen.

Ændringer og opdateringer

Virksomheden kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.

Intellektuel ejendom

De varemærker og logoer, der er indeholdt deri, er ejet af eller licenseret Virksomheden underlagt ophavsret og andre immaterielle rettigheder samt de danske og internationale love og konventioner. Designet af Virksomheden sammen med grafik, tekster og interaktive funktioner er skabt og ejet af Virksomheden. Du accepterer ikke at deltage i brugen, kopiering eller distribution af nogen af Servicen, bortset fra udtrykkeligt tilladt heri.

Ophavsret

Medmindre andet er angivet, er Virksomheden indehaver af ophavsretten til alt materiale fra Servicen, hvor materiale hentes fra Virksomheden.

Privatlivspolitik

Vi giver dig information om, hvordan vi indsamler og behandler vores brugerdata i vores persondata politik.

Tvister

Eventuelle tvister skal afgøres ved Virksomhedens vedtægtsbestemte hjemting.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugerbetingelserne, mens du bruger Servicen, eller har spørgsmål om vores praksis, bedes du kontakte os.

Sidst revideret juli 2021