Handelsbetingelser (Partnere)

Bellis Handelsbetingelser (Partnere)
Bellis ApS
Brobygårdvej 17
5230 Odense M
TLF: +45 26219536
CVR: 39330091

Disse handelsbetingelser gælder for din adgang og brug af softwareapplikationen Bellis (omtales "Applikationen") til mobile enheder skabt af udviklerne Christian Sørensen og Frederik Johansen, Brobygårdvej 17, 5320 Odense M, Danmark (omtales "Virksomheden") og vores partnere når du brugere vores hjemmeside www.bellis.io (omtales "Hjemmesiden") og vores iOS og Android applikation. Bellis mobilapplikationen og hjemmesiden omtales "Servicen".

Vi opfordrer dig til at læse betingelserne varsomt inden du bruger vores Service eller driver forretning med os. Ved at bruge vores Service accepterer du betingelserne forklaret i disse brugerbetingelser.

Disse Betingelser vil blive opdateret efterhånden, som Servicen udvikles. Vi vil underrette dig om ændringer i Handelsbetingelserne ved at opdatere den her og på vores hjemmeside. Du rådes til at læse Betingelserne regelmæssigt, da fortsat brug af Servicen anses som accept af ændringerne.

Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Virksomheden vedrørende Tjenesten.

Ved at acceptere handelsbetingelserne for partnere accepteres betingelserne for brugere også automatisk.

Om Bellis

Bellis har til hensigt at hjælpe lokale virksomheder med at få en bredere online tilstedeværelse.

Om produktet

Bellis tilbyder en online platform, hvor beværtningen kan opdateres fra, der både kan fås i en gratis version og som en betalt version. Ved oprettelse har man som udgangspunkt den gratis version, hvortil den betalte version kan tilkøbes.

Aftalen

Ved at indgå aftale med Bellis (tilknytte sig platformen) - enten den gratis version eller betalte version - accepterer du (kunden) betingelser og vilkår i denne aftale. Kunden har ved oprettelse tidsbegrænset ret til at anvende servicen.

Pris og betalingsbetingelser (betalt version)

Alle priserne er angivet i danske kroner. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Bellis kan justere priserne, således at Bellis stilles uændret.

Ved køb af betalt version (abonnementsordning) giver kunden automatisk Bellis lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af kundens kort.

Ved trækning på kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse vil der blive sendt en faktura for købet til kundens email.

Kreditkortbetaling

Virksomheden modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark - Kroner (DKK)

Virksomheden benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe kunden har en konto, der giver adgang til servicen. En kunde får adgang til servicen ved at oprette en konto på www.bellis.io. Kundens adgang til servicen styres, hvad angår den betalte version, af kontoens udløbsdato. Hvis udløbsdatoen ikke er overskredet har kunden fuld adgang og kan se tidligere indtastede data, samt indtaste nye data. Hvis udløbsdatoen på den betalte version overskrides, har kunden kun adgang gratis-versionen og de data som kan se herunder. Ved udløb af den betalte version overgår kunden automatisk til gratis-versionen, hvortil adgangen er tidsubegrænset.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Fra det tidspunkt Servicen anvendes til eksponering og generede salg ophører fortrydelsesretten.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail mail@bellis.io. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement (betalt version) på Bellis (Partner Profilen) eller kontakte Virksomheden på mail@bellis.io. Opsigelsen skal ske senest dagen før en ny abonnementperiode starter.

Kundens data

De informationer kunden indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i en form, der er identificerbar med mindre vi bliver pålagt at gøre det ved lov. Bellis kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data kan dog bruges i statistisk øjemed naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at kunden kan identificeres. Bellis forbeholder sig retten til at bruge data og materiale til at forbedre brugeroplevelsen og udvikle nye funktioner til gavn for kunden.

Kundens adgang til egne data

Kunden vil altid have adgang til sin egen konto og alt data tilhørende, hvis kunden vælger at opsige sit betalte abonnement har kunden dog ikke længere adgang til de data, som er en del af den betalte version (fx. app og medlemskartotek). Hvis Bellis ønsker eller ser grund til at lukke adgangen til applikationen kan dette ske uden skellig grund, men varsles pr. e-mail 1 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ikke har betalt for adgang til servicen. Derudover kan Bellis uden tilladelse til en hver tid ændre eller fjerne materiale fra kundens bruger og hjemmeside, hvis indholdet anses skadeligt eller upassende.

Opdateringer og driftsstabilitet

Bellis forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på servicen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til servicen, mens opdateringer foretages (kan medføre nedetid på kundens hjemmeside). Bellis tilstræber højest mulig driftsstabilitet for servicen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Kunden tillader Bellis at sende e-mails ud til alle e-mails indtastet af Kunden. Bl.a. når der kommer opdateringer eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes relevante for kunden.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Virksomheden, har vi brug for følgende oplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Virksomheden og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Virksomheden har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Virksomheden er: Frederik Johansen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Bellis ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mail@bellis.io.

Cookies
På Hjemmesiden anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på Hjemmesiden, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Virksomhedenss hjemmeside.

Ansvar

Brug af Bellis foregår på eget ansvar og Bellis kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der må opstå ved brug af servicen, uanset årsag eller fejl der kan medføre datatab. Bellis er desuden ikke ansvarlig for eksterne problemer. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, servernedbrud, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Bellis hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

Derudover fratager Bellis sig et hvert ansvar for tvister der måtte opstå i mellem beværtningens og gæster i forbindelse med tilbud der annonceres i applikationen. Hertil skal det dog tilføjes at beværtningen på et hvert tidspunkt kan afvise gæsten, hvis der er tvivl om snyd og fejl. Samtidig tillader vi os at udelukke beværtninger fra applikationen, hvis vi ser grund til dette.

Bellis' maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af servicen.

Ændringer og opdateringer

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Ophavsret

Medmindre andet er angivet, er Bellis indehaver af ophavsretten til alt materiale på Bellis.io og domæner, hvor materiale hentes fra Bellis.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: mail@bellis.io samt hjemmesiden du har købt varen på.

Tvister

Tvister skal afgøres ved Bellis' vedtægtsbestemte hjemting.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugerbetingelserne, mens du bruger Servicen, eller har spørgsmål om vores praksis, bedes du kontakte os.

Sidst revideret marts 2019