Geopark: Urehoved og Dejrø

Naturområder

I bugten ud mod Urehoved ligger Ærøskøbings populære badestrand, Vesterstrand, hvor størstedelen af Ærøs ikoniske badehuse ligger. Bebyggelsen på halvøen Urehoved består af fem huse, som alle er opkaldt efter de husmandskoner, der regerede her omkring 1960. Spidsen af halvøen er et oplagt fiskespot, og du kan læse mere om forholdene på Fishing in Denmarks hjemmeside.

Istidslandskabet

Den udprægede, velkendte sydøst-nordvestlige orientering af de glaciale landskabselementer afspejler bevægelsesmønstret af de sidste isstrømme i området for 17-19.000 år siden.

Her ses stor diversitet af holocæne kystformer, bl.a. dobbelt-tombolo-dannelser, strandvolde, strandenge, strandsøer og krumoddedannelser. Markant aktiv kystklint med Weichsel-aflejringer.

Dejrø er opstået omkring to små morænekerner (tidligere småøer i Stenalderhavet) bundet sammen af holocæne marine forlandsdannelser. Lille aktiv kystklint på øens nordkyst. Den sydlige del af øen udgøres af et veludviklet, der ender i en lang, smal retodde.

Dejrø

En lille ubeboet ø, der ligger lige ud for Ærøskøbing. Højeste punkt er 6 meter over havet. Øen bliver brugt til græsning for får og kvæg. Her kan du se et lille filmklip af kvæg, der sejles til sommergræsning på øen i 1962.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 17/06/2023 07:25

I nærheden