Drejø Kirke

Kirker og klostre

Indtil 1500-tallet måtte Drejøs beboere sejle til Ærøskøbing for at komme i kirke eller få foretaget kirkelige handlinger. Da indtraf en tragisk hændelse, der ændrede disse forhold.

To dåbsselskaber forliste i farvandet mellem Drejø og Ærøskøbing, og alle om bord i sejlbåden druknede. Da gav kong Christian lll Drejøboerne lov til at bygge deres egen kirke på øen.

Indhold er leveret af VisitSvendborg
turist@svendborg.dk
Sidst opdateret d. 22/06/2022 11:03

I nærheden