Valdemars Slots Kirke

Kirker og klostre
Det oprindelige slot er opkaldt efter kong Christian IV’s søn, Valdemar, og det blev bygget 1639-44. Valdemar kom dog aldrig til at bo på slottet, da han det meste af sin barndom og ungdom opholdt sig i udlandet. Han døde i Polen omkring 1660. I 1678 blev slottet solgt til admiral Niels Juel, hvis slægt siden da har ejet slottet. Den nye ejer ombyggede Valdemars Slot i barokstil til omtrent den skikkelse, slottet har i dag. Også det restaurerede slot fik et kapel – d.v.s en kirke – i slottes sydlige del, og i 1687 blev kirken genindviet af biskop Thomas Kingo. Kirken var til at begynde med kun til ejerens brug. Når denne ønskede en gudstjeneste, blev præsten ved Landet Kirke tilkaldt, men i 1847 blev kirken lukket. Under er slesvigske krige i 1848-50 og i 1864 blev kirkerummet anvendt il lazaret. I 1880 lod slottets ejer, Carl Frederik Juel-Brockdorff, kirken restaurere. Der blev lagt nyt gulv, alteret blev flyttet til kirkerummets østlige ende, der blev monteret nye høje vinduer i alle ydermure, og stolestaderne blev fornyet. Hele kirkerummets indre fremtræder nu i barok stil. Maleren Syrak Hansen fra Fåborg stod for udsmykningen, der bl.a. omfattede stjernedekorationer af vægge og hvælv. Efter færdiggørelsen af restaureringen blev Valdemars Slots Kirke overgivet til brug som hjælpekirke i sognet, men da kirkesalen i Troense stod færdig i 1934, blev slotskirken kun benyttet i sommermånederne fra pinse til høst. I dag er Valdemars Slots Kirke hjemsted for Tåsinge Frimenigheds gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kirken er åben ved gudstjenester.
Indhold er leveret af VisitSvendborg
turist@svendborg.dk
Sidst opdateret d. 22/06/2022 11:03

I nærheden