Skov: Fredskoven

Naturområder

Det kan du opleve i skoven:

  • Se Rudkøbing Bymølle
  • Luk din hund fri i hundeskoven
  • Gå på Øhavsstien
  • Pluk ramsløg - april og maj
  • Alfio Bonannos stenskulptur 

Fredskoven i Rudkøbing

Fredskoven består dels af en gammel lystskov, altså en skov der har til formål at være udflugtssted for byboere, et skovrejsningsområde, samt nogle engarealer i Rudkøbing Vejle. Den gamle Fredskov på 3 ha er blevet udvidet med 14,5 ha ny skov i 1991/1992. Det betyder at der er mulighed for ture både på den åbne Vejle og i læ i skoven.
10 ha af arealet er tilplantet med løvtræer der i løbet af de næste 50-100 år vil skabe en højskov.

I skovbunden af Fredskoven finder du udbredte tæpper af ramsløg , der blomstrer tidligt i maj.

Hundeskov

I januar 2021 åbnede Hundeskoven hvor du kan lukke din hund ud til fri leg.
 Hundeskoven er beliggende til venstre for stien når du kommer gående fra parkeringspladsen ved Fredskovvej.

Spor fra fortiden

Festplads og sommerrestaurant
Fra omkring år 1900 er Fredskoven blevet brugt som festplads. Der har ligget en sommerrestaurant i Fredskoven, som borgerne fra Rudkøbing brugte flittigt. Restaurationen lukkede i 1957, blev nedrevet og dækket med jord.

Mindestenen
En mindesten er rejst for teglværksejer Ferdinand Christensen, der i 1876 tog initiativ til at sikre skoven som kommunal lystskov. I 1973 blev den brøstfældige pavillon revet ned og erstattet af en legeplads.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 22/06/2022 11:03

I nærheden