Naturdyk: Lindelse Nor

Sport og aktiviteter

På grund af isens afsmeltning efter sidste istid, ligger store dele af det forhistoriske landskab nu under vand, og man kan ved Højklint se træstubbe og væltede træstammer fra stenalderskoven ligge frit på havbunden. Der findes også spor fra stenalderens mennesker på stedet, som f.eks. bearbejdet flint.

Hele området er dækket af store ålegræsenge som i sig selv rummer masser af liv. Søpunge findes mange steder, hvor de sidder på ålegræsset, og der er mange tangnåle og andre små fisk som er knyttet til livet i ålegræsset. Men i den tætte ålegræs-skov skal man have øjnene godt med sig, da de nævnte fisk er ekstrem godt camouflerede i disse omgivelser.

Lindelse Nor er et lavvandet område præget af blød bund, men på trods af dette finder også større fisk som skrubber og ålekvabber her ind. De kan pludselig komme svømmende ud af ingenting, og forbløffes lige så meget som dykkeren eller snorkleren over det uventede møde.

Lindelse Nor er bedst ved østlige vindretninger, da noret er åbent ud mod vest. Når man skal i vandet, er det som dykker mest komfortabelt og mindst hårdt, at gå ud til klinten langs stranden, da havbunden er meget blød og hård at vade i.

Parkering: Klæsø.
Man kan gå i og op af vandet 10 meter fra p pladsen, hvor der også er toilet.

Læs mere om sikkerhed

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 28/06/2023 08:11

I nærheden