Geopark: Tryggelev Nor og Nørreballe Nor

Naturområder

Nørreballe Nor var muligvis tidligere et lavtliggende terræn opfyldt af dødis, hvorfra smeltevand skabte en rende ud mod det nuværende Tryggelev Nor.

Området er i dag inddæmmet og består mest med lave enge og vådområder - dog er der via et rør gennem dæmningen genetableret en vis forbindelse til havet.

Flere mindre hat-bakker grænser op til området.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 19/06/2023 05:45

I nærheden