Edsringen fra bronzealderhøjene ved Tryggelev Nor

Fortidsminder og ruiner

Fra højene findes der kun få fund – i en af de sløjfede fandt man i 1876 en stendynge.
Men i en grusgrav i Tryggelev Nor ikke langt fra højene blev der i 1960’erne fundet en helt speciel genstand fra bronzealderen. At fundet kom for en dag, var mest en tilfældighed – eller måske skyldtes det det danske skolevæsen.

I 1968 sad 12-årige Ann-Gitte Christensen sammen med sin klasse på Humble Centralskole og så en film om oldtiden. Blandt genstandene som blev vist, var forskellige smykker fra bronzealderen. Da en såkaldt edsring – en armring sandsynligvis brugt af mænd – dukkede op på skærmen, udbrød Ann-Gitte: »Sådan en har vi derhjemme!«

Den oldtidsinteresserede lærer, Gudrun Hansen, bad pigen om at tage den med i skole, så hun kunne vise den til Langelands Museums forstander, Hakon Berg. Da han fik den at se, var forbløffelsen stor.
Der var tale om en skinnende blank edsring i det reneste guld. Det viste sig at være pigens far, chauffør Thorkild Christensen, der havde fundet den i en grusgrav i Tryggelev Nor. Han havde syntes den var fin og taget den med hjem, men lagt den i en i en skuffe og glemt den. I tre år havde den så ligget og ventet på at blive fundet.

Vi kan læse historien om Ann-Gitte og ringen i lokalaviserne fra dengang.
De skrev også om det spørgsmål som interesserede de lokale mest: Ville det lille museum i Rudkøbing få lov til at udstille ringen som lån fra Nationalmuseet? Den var jo såkaldt danefæ, og skulle som sådan afleveres til Nationalmuseet. Det kedelige resultat blev at guldsmykket i første omgang skulle blive i København. Sikkerhedsforanstaltningerne på Langelands Museum levede ganske enkelt ikke op til kravene.

Stor var glæden derfor ti år senere da aviserne kunne berette at Nationalmuseet havde givet Langelands Museum lov til at udstille edsringen. En smilende museumsleder, Jørgen Skaarup, fortalte at det flotte smykke ville få en prominent plads i museets nye opstilling af bronzealdergenstande.

Edsring
Betegnelsen edsring er faktisk misvisende. Den stammer fra den store oldtidsforsker C. J. Thomsen som i 1830’erne mente at edsringene kunne dateres til jernalderen, og at de der var blevet brugt ved edsaflæggelser. Edsringe er fundet i og ved moser omkring rige bronzealderområder, hvor de kan være lagt ned i forbindelse med religiøse ritualer. De er også fundet i grave fra bronzealderen.

Edsringen fra Tryggelev Nor kan ses i Langelands Museums oldtidsudstilling på Jens Winthers Vej 12.


(Tekst & billeder fra: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 22/06/2022 11:03

I nærheden