Geopark: Møllegabet

Fortidsminder og ruiner

Det marinarkæologiske site ligger på 2 - 4,5 meters havdybde og stammer fra den tidligste Ertebøllekultur, som er betegnelsen for kystjægerkulturen i det sydlige skandinavien for ca. 7.500 - 5.900 år siden.

På bopladsen er fundet meget velbevarede rester af en hyttetomt, en rundtoppet hytte. Få meter fra hytten er desuden fundet rester af en yngre mand, begravet i en stammebåd. I den 6300 år gamle køkkenmødding ved bopladsen, blev der i 1976 foretaget verdens første systematiske udgravning af en stenalderboplads under vand.

Møllegabets dybe del har ligget beskyttet for vind og vejr. En hurtig havstigning har dækket pladsen med vand, så den ikke er blevet ødelagt af bølger. Affaldet i Møllegabet-hytten er derfor utrolig velbevaret og kan fortælle om jægerstenalderfolkets aktiviteter. Sten fra kornel- og tjørnebær, skaller af hasselnødder og agern, knogler af fisk, fugle og pattedyr viser, hvad de spiste.

Placeringen af to ildsteder og to små koncentrationer af pilespidser i hytten viser, hvor to mænd og to kvinder havde deres faste pladser i boligen. Andre rester på pladsen tyder på, at der har været flere hytter på stedet.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 17/06/2023 06:29

I nærheden