24 Timer Ur

Arkitektur og byrum

24 timers ur på Rudkøbing Gl. Station
Så vidt vides - det eneste ur af sin slags i Danmark.
Urskriven er inddelt i 24 felter og minutviseren foretager som normalt en hel runde hver time, mens timeviseren går hele vejen rundt én gang i døgnet. Selve urværket er opbygget som et pendulværk med lod, og er placeret i stationens ventesal. 
Alle stationsurets dele er håndlavede af Rudkøbing urmageren Gorm Wilhjelm.
Stationsuret blev opsat på stationens perron i 1928.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 12/01/2024 07:55

I nærheden