Tranekær Slotsmølle

Museer

De gamle vindmøller gør køreturen gennem det langelandske landskab ekstra køn og hyggelig. Et af øens karakteristiske træk er Tranekær Slotsmølle.

Publikum kan bese hele møllen indvendig.
I magasinbygningen findes en udstilling om mølleriets historie på Langeland.

Møllen drives af at et frivilligt møllelaug og udstillingerne er lavet af Langelands Museum.

Historien om Tranekær Slotsmølle

Kilde: ”Møller og møllefolk på Langeland” af Ole Mortensøn og Hans Larsen. Langelands Museum.

I al den tid møllen har været i drift, har den været hørt under grevskabet fra Tranekær Slot.
I flere hundrede år, har der været mølle der hvor slotsmøllen står i dag.

I 1720´erne og 30´erne udlejede grevskabet møllen på åremål. Den årlige afgift var 24 rigsdaler.

Den nuværende hollandske vindmølle blev bygget i 1846. Tidligere var her en stubmølle der malede mel i Tranekær.
Slotsmøllen blev opført med gennemkørsel, omgang og 5 kværne. Vindfanget var 33 alen langt (knap 21 m.), mod 29 alen på den tidligere stubmølle.

Magasinbygningen, som ligger op ad møllen, blev opført i 1916. På bjælker og vægge er indskrevet flere interessante oplysninger af de folk der tidligere arbejdede her.

Museum

Driften på Slotsmøllen ophørte i begyndelsen af 1960´erne. I 1975 solgte grevskabet møllen til ”Danske Møllers Venner” for et symbolsk beløb, som foretog forskellige restaureringsarbejder.
Møllen forfaldt dog og var udsat for hærværk.
I 1982 startede Langeland Museum sit møllerestaureringsprojekt på Tranekær Slotsmølle og i 1985 åbnede møllen som museum. Tranekær Kommune overtog samtidig ejendomsretten.

I 2008 blev møllen købt af ”Tranekær Slotsmøllelaug” og er siden drevet og vedligeholdt af frivillige ildsjæle.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 19/07/2023 08:47

I nærheden