Rudkøbing Vejle - oplev bynært fugleliv

Naturområder

Naturområdet et stenkast fra Rudkøbing

Rudkøbing Vejle var oprindelig en fjord. Langt op i middelalderen har man kunnet sejle ind i Vejlen og ankre op, hvad især har haft betydning under storm og om vinteren. Fra efteråret 1995 er vandstanden i Vejlen blevet hævet. Herved bliver Vejlen en våd eng om sommeren og med lavvandede søer om vinteren.


Det flot bynært fugleliv

Vandstanden betyder at der er gode muligheder for at se f. eks. ænder og vadefugle. Forår og sommer f.eks. Rødben, viber og dobbeltbekkasin.
Om vinteren ses gråand, pibeand og måske skeand.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 12/04/2023 11:22

I nærheden