Vildgræsning på Skovsgaard

Naturområder

Skovsgaard har udlagt 245 hektar til natur med vildgræsning. Her lever kvæg og vildheste vildt hele året. De bliver ikke fodret, og de kommer aldrig på stald. I stedet lever de af dét, de selv kan finde i den vilde natur.

Når dyrene græsser hele året, er de med til at udvikle et landskab med græsland, kær, vådområder, lysåbne skove og krat. Alt sammen noget, der er med til at øge biodiversiteten i området. Egentlig ret vildt, ikk’?

Langelands natur afgræsses flere steder af kvæg og heste

I november 2020 kom 50 skotske højlandskvæg til engene ved Påø, og i februar 2021 blev de første vilde heste sat ud på arealerne.

Målet er at skabe levesteder til truede arter på naturens og klimaets præmisser. Kom ud og oplev naturen på naturens egne præmisser.

Vildgræsningsformidlingen

I udstillingen om vildgræsningsformidling kan du lære en masse om, hvorfor Skovsgaard er så vilde med vildgræsning. Her kan du blandt andet læse om vigtigheden af de græssende heste og køer, og hvordan dyrene indvirker på Skovsgaard natur.
Når du har besøgt vildgræsningsformidlingen, er du klar til at gå i dyrenes fodspor ude i naturen på Skovgaards ”Vildgræsningsrute”.

MIG 23 på Vilde heste på Skovsgaard

Husk disse 5 punkter når du færdes i indhegningerne:

  • Hold afstand til dyrene – mindst 25 meter - og bevæg dig roligt rundt på området
  • Du må ikke klappe eller fodre dyrene
  • Lad være med at gå imellem dyrene. Der skal altid være plads til, at de kan bevæge sig frit
  • Lad føl og kalve være i fred
  • Hunde må kun medtages i kort snor


Læs mere om vildgræsningsprojektet på Skovsgaards hjemmeside.


Opsyn og vinterpleje
Naturdestination Skovsgaard forvalter arealet med vildgræsning. Dyrene lever så vidt muligt uden menneskelig indblanding. Hvis vinteren er særlig streng og føden knap, har Skovsgaard Gods et beredskab klar. Der bliver desuden ført dagligt opsyn med dyrene hele året rundt.
Læs mere om vildgræsning og dyrevelfærd
Skulle du observere mistrivsel blandt de vilde dyr, er du meget velkommen til at kontakte Skovsgaard Gods på telefon + 45 62 57 14 15.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 27/03/2023 11:24

I nærheden