Tranderup Kirke

Kirker og klostre

Ældst blandt inventaret er den store Maria-figur med Jesus-barnet (ca. 1270-1280), der nu er placeret i den oprindelige kvindeindgangs døråbning.

Også den trefløjede altertavle (ca. 1510) er fra katolsk tid, og det store kalkmaleri over korbuen oplyser selv, at det er fra 1518. I begge sider af korvæggen er fundet nicher, som formentlig har rummet helgenaltre.

Inden det nuværende ny-klassicistiske tårn, som er opført i 1832 og sandsynligvis tegnet af C.F. Hansen, har kirken haft tårn og spir i lighed med kirkerne i Bregninge og Rise. Den største af klokkerne er støbt i 1566 og bruges stadig. Den lille afløstes af en ny klokke, som blev indviet 1. søndag i advent 2011. Anskaffelsen skyldtes afdøde gårdejer Laurits Fabricius Eriksen, Tranderup, der i sit testamente havde doneret penge til kirken.

Orgel, 4 stemmer, Peder Hansen, Gudme, ca. 1850.

I 2003 blev broderiet "Edens Have" ophængt i våbenhuset, udført over elleve vintre af Hans Billum, Marstal, efter tegninger fra Håndarbejdets Fremme fra 1945. Broderiet blev foræret til kirken af Hans Billum.

Alle Ærøs kirker (undtagen Ommel) er åbne hele året kl. 8.00-16.00, bortset fra, når der finder kirkelige handlinger sted.

Indhold er leveret af Ærø Turist & Erhverv
post@arre.dk
Sidst opdateret d. 21/04/2023 07:44

I nærheden