Sankt Alberts Kirke

Fortidsminder og ruiner

Ved Vejsnæs Nakke ses sporene af Sankt Alberts kirke (oprindeligt opført som fæstningsværk). Det genskabte anlæg måler ca. 60x30 m og består af en op til 3 m dyb grav og et kraftigt voldanlæg til forsvarsbrug.

Dateringen af anlægget formodes at være fra den allertidligste vikingetid i slutningen af 700-tallet, opført som tilflugtsborg for den store handelsplads ved Havsmarken, som lå ved kysten 500 meter mod nord. I 1300-tallet omdannedes anlægget , idet der blev opført en betydelig kirke på stedet. Rundt om kirken er afdækket et halvt hundrede grave, hvoraf mange er børnegrave.

Øvrige fund er bl.a. et antal mønter, der daterer kirkens anvendelsestid fra midten af 1300-tallet og frem til reformationen i 1536. Herefter blev kirken lukket og efterhånden nedbrudt.

Indhold er leveret af Ærø Turist & Erhverv
post@arre.dk
Sidst opdateret d. 21/04/2023 07:44

I nærheden