Geopark: Vejnæs Nakke

Naturområder

Området har en kompliceret dannelseshistorie, der endnu ikke er fuldt udredt.

I klinterne ses aflejringer fra mindst to perioder i Kvartær-tiden (Eem og Weichsel) og lagfølgen indeholder flere aflejringstyper end dem, der kendes fra Ristinge Klint.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 22/06/2022 11:03

I nærheden