Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv

Museer

Arkivet opbevarer indleverede/indsamlede billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier og forskellige papirer der fortæller om ejendomme og folk som hørte under sognene, der indtil 2007 hørte under Tranekær Kommune, Hou – Stoense – Snøde – Bøstrup – Tranekær – Tullebølle.
Formidler lokalhistoriske oplysninger gennem foredrag, udstillinger og byvandringer m.m.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 19/02/2024 09:16

I nærheden