Maltkøllen i Rudkøbing

Arkitektur og byrum

Det er ikke muligt at komme ind i bygningen, men den kan beses udefra.

En del af den fredede Hestehandlergård. Den samlede bebyggelse bestående af forhus (1761, grundmuret
1851, forhøjet 1863), østre sidehus (1761 og 1863), femfagshus (1766 og 1873), tværhus (1761, forlænget
1799, 1851), vestre sidehus (1824, forlænget 1842, udvidet og forhøjet 1863), udlænge (1919),
magasinhus (1838), tørreovnshus og kulhus (ca. 1860) samt den brolagte gårdsplads og haven. Fredet
1987. (Kilde: bygningsbevaring.dk)

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 02/02/2024 08:32

I nærheden