Humble Byskov

Naturområder

En hyggelig skov- året rundt

Humble Byskov på 27,4 hektar og er anlagt som bynær skovrejsning på tidligere landbrugsjord. Skoven blev plantet i 1995 og har primært til formål at sikre let adgang for friluftslivet, at beskytte drikkevand samt i mindre grad at fremme træproduktion.
I skoven findes en slette på en bakke. Om sommeren går kreature på græs her og passer på den måde arealet. Om vinteren er det en særdeles god kælkebakke.
I skoven kan man komme rundt på vandrestierne og bestige udsigtspunktet. Desuden findes en p-plads med et par bordebænke sæt. 

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 24/11/2022 09:12

I nærheden