HATBAKKE-UDFORDRING: Bestig Fakkebjerg

Naturområder

360 graders udsigt over Det sydfynske Øhav

Fakkebjerg, der ligger to kilometer sydøst for Bagenkop, er 37 meter høj.

Fra toppen kan man se hele det sydligste Langeland - og i klart vejr også Lolland, Ærø og den nordtyske kyst. Fakkebjerg har en oval grundform på 370 x 200 meter og rejser sig 30 meter over det omgivende terræn. På toppen stod der fra 1806 til 1905 et fyrtårn og efter 2. Verdenskrig og frem til 1972 flere forskellige radarsystemer.

Landskabet omkring Fakkebjerg

Det flade, lavtliggende område vest og nordvest for Fakkebjerg lå ved sidste istids afslutning som en moræneflade, delvist dækket af små smeltevands-sletter. Da havniveauet steg, og Det Sydfynske Øhav blev dannet, steg også grundvandsstanden, og i lav-ningerne opstod der moser og småsøer. Senere blev området oversvømmet af havet og omdannet til et forgrenet fjordsystem, der inkluderede Lundenor, Magleby Nor, Klise Nor og Søgård Sø. Fjorden straktesig helt ind til foden af Fakkebjerg, der dengang lå ud til kysten. I 1853 blev området inddæmmet og fjor-den drænet.

Adgang til Fakkebjerg:

Du kan parkerer på en p-plads for foden af Fakkebjerg.

Point: 

At besige Fakkebjrg giver hele 50 point i Hatbakke Erobre udfordringen. 
Notér datoen for din succesfulde bjerg-bestigning på dit Hatbakke-Erobre-ark og begiv dig ud på den næste Hatbakke-udfordring.

Oplev også:

500 meter sydvest for Fakkebjerg – på ud-løberen af en mindre hatbakke – ligger den imponerende Hulbjerg Jættestue fra Bondestenalderen. Her kan man kravle gennem en lang gang ind i et stensat gravkammer, hvor mindst 53 personer, heraf 17 børn, er blevet stedt til hvile. I gravkammeret har man blandt andet fundet et kranium med det eneste kendte eksempel på en tandboring fra oldtidens Danmark – en rodkanal boret med et flintebor for at dræne betændelse fra en tandbyld. Tandsten i hullet viser, at patienten overlevede behandlingen.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 26/01/2024 08:15

I nærheden