Landsbyhistorie: Fra halv hal til hel hal

Arkitektur og byrum

Ihærdige frivillige

Byen manglede et samlingssted, og det måtte der gøres noget ved. Halplaner begyndte at spire allerede i 1958. Penge var der ingen af, men det stoppede ikke ildsjælene, der begyndte at indsamle midler. Det tog møjsommelige 17 år at komme rigtigt i gang.

Første større arrangement var havnefesten i 1959. Overskuddet herfra har siden haft afgørende betydning for hallens drift. I 1973 startede konkrete drøftelser om at påbegynde byggeriet. Borgerne blev indkaldt til møde på kroen, hvor daværende formand for Bylauget Peter Egmose sagde - nu eller aldrig.

Der var ikke penge til en hel hal, men det kom senere, da den nyetablerede Sydlangeland Martime Efterskole (SME) havde behov for indendørs aktiviteter i stor hal. Så SME og idrætsforeningen slog sig sammen, og i januar 1989, 30 år efter de første planer blev luftet, kunne den hele hal indvies.

Hallen ligger på gåturen Ildsjælenes Fodspor. På ruten kan du opleve den bagenkopske kultur, historie og natur


Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 16/02/2023 14:00

I nærheden