Hindemade

Naturområder

Omgivet af skrænter og skov ligger søområdet Hindemade - men sådan har det ikke altid været. I 1935 blev området, der tidligere var et sumpet kær- og engområde, afskåret fra Haderslev Dam med et dige. Med kanaler og pumper blev vandet ledt væk, så det blev muligt at dyrke og afgræsse jorden. Afvanding og opdyrkning sænkede i de følgende 60 år terrænet i Hindemade op mod 1,5 meter. I 1994 blev afvandingen standset, og i stedet blev ca. 47 hektar af engene sat under vand. Efterfølgende har området udviklet sig til et rigtig flot naturområde, som både dyr og mennesker har taget til sig.

Et fugletårn sydvest for søen giver mulighed for at opleve områdets rige fugleliv - eller bare en god udsigt over søen.

I 2019 blev kanalen langs Hindemade renset op, så det igen er muligt at sejle med kajak og kano i kanalen. 

Navnet Hindemade betyder egentligt engen med hinderne, altså hunnerne af hjortevildt. Det er måske ikke det store hjortevildt, man møder her, men der er til gengæld god mulighed for at opleve rådyr i enge og skovbryn rundt om søen.

Se også hele den digitale guide til Pamhule og Hindemade

Indhold er leveret af Destination Sønderjylland - Haderslev
bureau@visithaderslev.dk
Sidst opdateret d. 09/01/2024 10:48

I nærheden