Aastrup Kirke

Kirker og klostre

Kirken er viet til Skt. Peder, og de sidste århundreder før reformationen tilhørte kirken Vor Frue Kirke i Haderslev og blev betjent af præsteskabet derfra. Efter reformationen blev præsterne udnævnt af hertugen og siden, efter Hertug Hans den Ældres død, kongen.

Tager du en tur forbi kirken anbefaler vi, at du går indenfor, så du kan se et af de rigeste og smukkeste kassettelofter fra 1675 som er istandsat i 1937. Loftet stammer for den østlige dels vedkommende fra 1675, mens den mindre vestlige del er tilføjet i 1855 efter fjernelsen af et pulpitur.

Stoleværket er fra 1941, og de øverste stole bærer Christian d. Xs og Dronning Alexandrines initialer, da de flittigt besøgte kirken og deltog i gudstjenesterne efter genforeningen. Den lille pige, som kongen tog op på hesten, da han første gang overskred grænsen i 1920, og som han senere ofte besøgte, var plejedatter i præstegården.

Blandt andre specielle detaljer i kirken kan nævnes alterstagerne, der blev foræret til kirken i 1614. I 1905 blev de stjålet, men i 1920 blev de fundet i jorden ved udgravning til et hus i Haderslev. Også døbefonten er speciel; den er foræret kirken i 1993 og er formet af billedhuggeren Sigrid Lütken og støbt i jern.

Kirken er åben i dagtimerne tirsdag til fredag kl. 8-15 eller efter aftale med Graver Mikael Andersen på tlf. +45 21 46 68 34.

Indhold er leveret af Destination Sønderjylland - Haderslev
bureau@visithaderslev.dk
Sidst opdateret d. 26/07/2023 08:53

I nærheden