Pamhule Skov

Naturområder

Pamhule Skov er den største af skovene i området. Navnet refererer til "skoven ved kløften" (hulen) i de kuperede bakker. 

Skoven var oprindeligt en løvskov, men i dag er omkring halvdelen af skoven bevokset med bøg, mens resten er bevokset med bl.a. eg, ask, og forskellige nåletræer. 

Dyrene i skoven

Skoven er en god lokalitet for fugle, og skoven er udlagt som et EF-fuglebeskyttelsesområde for skovfugle, for at beskytte fuglenes levesteder. Fugle du kan finde her indebærer bl.a. 

  • Hvepsevåge
  • Isfugl
  • Bjergvipstjert
  • Vandstær
  • Grønspætte
  • Flagspætte
  • Sortspætte 
  • Ravn

I skoven lever desuden ræv, grævling, egern og hare samt en stor bestand af rådyr. 

"Udsigten" er blandt de højest beliggende punkter i skoven og herfra er der udsigt over Hindemade og Haderslev Dam.

I det sydvestlige hjørne af skoven er rester af et lille voldsted, kaldet "ringvold". Det er en ringformet vold, ca. 65 meter i diameter. Hverken volden eller graven er intakt, men den sydøstlige del er bedst bevaret.

I Pamhule skov finder du også et ensrettet Mountainbike-spor, der slynger sig gennem intet mindre end 11,1 kilometer af skovbunden. Undervejs vil du møde flere tekniske passager og udfordrende nedkørsler, der giver masser af underholdende kørsel og til tider et "adrenalinsus". Der er udfordringer for alle, også den mere rutinerede MTB-rytter. Undervejs skal rytteren bl.a. op af "udsigten" og "bjerget", som kan tage pusten fra de fleste.

Fra Pamhule Skov er det også muligt at besøge besøge Danmarks næststørste dyrehave, Haderslev Dam, Restaurant Damende, Christiansdal og Tørning Mølle, alt efter hvor langt du ønsker at cykle eller gå. 

Se også hele den digitale guide til Pamhule og Hindemade

Indhold er leveret af Destination Sønderjylland - Haderslev
bureau@visithaderslev.dk
Sidst opdateret d. 09/01/2024 10:48

I nærheden