Geopark: Thurø Østerskov og Thurø Rev

Naturområder

Nederst ses ler fra Elster-istiden (ca. 0,5 mio år siden), der ligner den tilsvarende aflejring i Thurø Smørmose.

Thurø Rev er et såkaldt vinkelforland, en veludviklet revdannelse med sandede strandvolde, strandenge og mindre strandsøer, Af og til ses flere små krumodde-dannelser ved spidsen af Thurø Rev samt langs sydvestkysten.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 22/06/2022 11:03

I nærheden