Langelandsbroen

Arkitektur og byrum

Langelandsbroen forbinder Langeland og Siø.
Broen, som er 774 m lang og 15.35 m bred, er projekteret af Anker Engelund. Det længste spand er 91 m, og den maksimale gennemsejlingshøjde er 26 m.
Broen fører en to-sporet vej (Primærrute 9), en cykelsti og et fortov over farvandet Rudkøbing Løb.
Indvielsen fandt sted den 10. november 1962.

Siødæmningen fra Siø til Tåsinge var allerede åbnet i 1960. Forbindelse videre til Svendborg og Fyn blev etableret i 1966.

Video: Langelandsbroen åbner (1962)

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 31/01/2024 08:40

I nærheden