Geopark: Strynø

Naturområder

Øens særpræg

Strynø er den sidste af de mindre øer i Øhavet, som stadig har daginstitution og skole op til 4. klasse på øen. Derfor bor her mange børnefamilier, og i dag tæller øens børn omtrent 50. Øen kendt for sit aktive ø-samfund med mange foreninger og traditioner. 

Majtræet er Strynøs vartegn, og Majtræsfesten er en tradition, der går langt tilbage. I middelalderen var det en udbredt tradition, men i dag er den kun holdt i live få steder i Danmark. Selvom Majtræet i dag er en Majstang på Strynø, kalder strynboerne den fortsat Majtræet. Det er der en længere forklaring på, som du kan læse på Strynøs egen hjemmeside

Et par uger forinden Majtræet skal pyntes og rejses, tages det ned, og der afholdes en auktion over malerarbejdet. Det vil sige, at den, der byder lavest, får jobbet. Efter maling og smøring af toppen, pyntes træet med nye kranse og ligger klar til selve dagen, hvor det igen rejses. Dagen starter med at Majtræet igen rejses på sin plads. Når sidste bolt er skruet på plads, kommer øens børn med Majtræsflaget, som hejses under fællessang. Hvert år finder Majtræsforeningen en taler, der på en eller anden måde har en særlig tilknytning til øen, som holder årets tale, og om aftenen samles man til Majtræsfest.

Istidslandskabet på Strynø

Karakteristisk ved sine ganske smalle, stenede strande og det næsten totale fravær af holocæne marine forlandsdannelser. Sådanne findes kun i begrænset omfang mod syd og sydvest. Overfladen er en jævn moræneflade uden nævneværdige højdeforskelle
I øens indre findes glacialt opskudte flager af paleogent plastisk ler.

Smakkecenteret på Strynø

Smakkejollen var en af de mest almindelige joller, og tidligere sejlede der mange en-, to- og tremastede smakkejoller rundt i Det Sydfynske Øhav. På Smakkecentret er flere forskellige joller udstillet, og der fortælles i ord og billeder om smakkejollens historie. Her kan også lejes joller, så du selv kan prøve kræfter med smakkejollen til søs.

På Smakkecenterets store udeareal er der desuden teltplads og stor bålhytte med sovepladser. Læs mere om aktiviteter på Smakkecenterets hjemmeside

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 25/07/2023 09:14

I nærheden