Geopark: Keldsnor og Lunden

Naturområder

Keldsnor er formentlig en tidligere åben bugt, der i løbet af holocæn er blevet afskåret fra havet ved udbygningen af en 1,3 kilometer lang krumodde- og strandvoldsdannelse.

Selve Keldsnor udgør i dag geoparkens største strandsø. Lidt nordøst for Keldsnor, neden for skoven Lunden, ligger en aktiv kystklint med forskellige aflejringer fra to isfremstød i Weichsel overlejret af lagdelt smeltevandsler.

Klinten viser et instruktivt geologisk snit gennem noget af det morænelandskab, der ligger mellem hatbakkerne.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 11/12/2023 07:58

I nærheden