Geopark: Egense Ås

Naturområder

Åsen er opbygget af smeltevandsaflejringer, afsat i tunneler under isen eller i sprækker i stagnerede ismasser i den yngre del af Weichsel-istiden for 17-19.000 år siden.

Åsen er flere steder dækket af moræneler.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 06/02/2024 14:28

I nærheden