Lokalhistorisk Arkiv for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne

Museer

Arkivet opbevarer indleverede/indsamlede billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier og forskellige papirer der fortæller om ejendomme og folk.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 31/01/2024 09:25

I nærheden