Landsbyhistorie: Bagenkop Havn

Arkitektur og byrum

Bagenkop Havn

Havnen er anlagt i 1500-tallet som et lille fiskerleje på en landtange, hvorfra byens fiskere benyttede strandsøen til fiskeri.

I 1853 blev Magleby Nor inddæmmet og fjordfiskeriet sluttede. I 1858 kunne fiskerne tage en ny havn i brug ved den sydlige udmunding af Magleby Nor. Byens fiskere brugte oprindelig strandsøen både til fiskeri og som havn. Da Magleby Nor blev inddæmmet i 1853, var det slut med fjordfiskeriet. Til gengæld kunne fiskerne tage en ny havn i brug i 1858.

I 1964 var havnen, efter flere udvidelser, Danmarks sjettestørste fiskerihavn. I dag er fiskekutterne blevet færre, men Bagenkop er fortsat Langelands største fiskerihavn. Besøg også Rasmus Klumps skib ”Mary”, hvor man kan fiske efter krabber.

Det gamle færgeleje

Fiskelejret åbnede i 1911 da Sydfynske Dampskibsselskab indsatte damperen ”Rut” i rute til Kiel. Den nye færgehavn stod færdig i 1965, og året efter åbnede det tredje store havnebassin. Færgen var en stor succes takket være det toldfrie salg ombord. I 1983 benyttede 441.949 passagerer ruten.
1. juli 1999 stoppede det toldfrie salg mellem EU-landende, hvilket medførte at den sidste færge til Kiel sejlede i 2002. I dag benyttes færgelejet til vandaktiviteter og stedet vil danne rammen om SHORES Langelands store anlægsprojekt “Springet”. På molen syd for færgelejet er udkigstårn og kunsthal.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 19/07/2023 09:20

I nærheden