Korsebølle Gods

Slotte og herregårde

Oprindeligt var Korsebølle en lille landsby med 10 gårde og ét hus med et lille jordstykke. I 1688 var landsbyen stadig opdelt mellem flere ejere.

Fra 1718 til 1719 opkøbte greve Carl Ahlefeldt til Tranekær alle 10 gårde samt huset med henblik på at omdannede landsbyen til selvstændig herregård. Alle gårdene blev revet ned og jorden samlet til en avlsgård – Korsebøllegård - under grevskabet Langeland.

Hovedbygningen med frontspids mod gårdspladsen blev først opført i 1902 og fungerede tidligere som inspektørbolig. Hele godset i Korsebølle er i dag et større anlæg af bygninger fra forskellige byggeperioder.

Da grevskabet Langeland blev opløst i 1928, i henhold til lensafløsningens bestemmelser, fortsatte Korsebøllegård som avlsgård under Tranekær Gods.

Siden 1718-19 har Korsebøllegård været under Tranekær Slots skiftende grever og gården ejes i 2023 fortsat af godset i Tranekær.

Offentligheden har ikke adgang til Korsebølle Gods.

Læs mere om Korsebølless ejerhistorie, tjenestefolk, bygninger og kulturmiljø på danskeherregaarde.dk

Kilde: Dansk Center for Herregårdsforskning

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 15/03/2024 09:00

I nærheden