Jættestuekammer i Kinderballe

Fortidsminder og ruiner

Området omkring Nørreballe Nor og Tryggelev Nor er rigt på oldtidsminder. I en mark ved Ormstrupvej ligger et fritstående jættestuekammer synligt fra vejen og med udsigt over hele Nørballe Nor. Allerede i 1876 var det meste af jordhøjen omkring kammeret gravet bort.

I 1932 blev oldtidsmindet fredet, og året efter gik Nationalmuseets mand, Julius Raklev, i gang med at udgrave kammeret. Det jordfyldte kammer blev undersøgt lag for lag. De første 20 cm afslørede »12-13 stærkt opløste kranier og mange andre rørknogler og andre skeletdele«. Det næste lag rummede foruden »et lignende antal kranier og knogler, 4 flintspyd, 5 flintflækker og 3 ravstykker«.

Raklev kunne også konstatere at stort set alle skeletdelene blev fundet i kammerets nordlige halvdel, og mente at det tydede på at man i stenalderens slutning havde foretaget en oprydning i den sydlige del for at skaffe plads til flere gravlægninger. Tinglysning kom i stand gennem aftale med husmand Therkel Petersen.

(Tekst & billeder fra: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 22/06/2022 11:03

I nærheden