Herslev Kirke

Kirker og klostre

Herslev Kirke
Den vestlige del af koret og den østlige del af skibet er kirkens ældste dele, fra romansk tid. Koret og skibet blev udvidet i senmiddelalderen, hvor våbenhuset formentlig også blev opført. Ved udvidelsen af koret blev der indlagt hvælv.

Kirken blev istandsat i 1881: våbenhuset blev ombygget, de store vinduer blev isat, og der blev muret en klokkekam ved kirkens vestende. I 1977 blev denne klokkekam pillet ned, og i dag hænger klokken i klokkestabelen på den fredede gravhøj i den vestlige del af kirkegården. Meget virkningsfuldt er den ældre og revnede klokke opstillet ved indgangen i kirkens vestende.

På det forholdsvis nye alterbord står en meget fin fløjaltertavle fra begyndelsen af 1500-årene. På tavlens nederste højre hjørne er malet årstallene 1736 og 1919, der begge hentyder til restaureringer. Tavlen er senest restaureret i 2013 . Tavlen viser Vorherre med den korsfæstede Kristus omgivet af Maria med barnet og dragedræberen Michael, der igen er omgivet af de tolv apostle.

Det smukke dåbsfad i den romanske døbefont er fra slutningen af 1500-årene, dekorationen i midten forestiller Bebudelsen.

Vinter
Da graveren ikke er fast på kirkegården i vintermånederne, er kirken lukket i januar og februar. 


Nøgle 
til kirken kan altid lånes ved henvendelse til sognepræst Sara Flokiou, Herslev Præstegård, Herslev Bygade 8, telefon 75 56 01 66.

Indhold er leveret af Destination Trekantområdet – VisitFredericia
turisme@fredericia.dk
Sidst opdateret d. 14/02/2024 08:28

I nærheden