Sankt Nicolai Kirke i Kolding midtby

Kirker og klostre

Sankt Nicolai Kirke er den ældste kirke i Kolding, den er oprindeligt fra omkring år 1250, men flere restaureringer har ændret dens udseende. Dens nuværende udvendige skikkelse er fra 1885-1886, og indvendig er den især præget af en restaurering i 1753-1758.

Det historiske inventar

Den seværdige altertavle fra 1589-1590 blev bekostet af lensmand på Koldinghus, Casper Markdaner (lensmand 1585-1617). Tavlens billeder er skabt efter forlæg af den nederlandske kobberstikker Hendrick Goltzius.

Prædikestol med lydhimmel fra 1591 med Casper Markdaners våbenskjold og G.M.B, der er forkortelser for Markdaners valgsprog: Gott mein Beistand.

Døbefonten af sandsten med evangelistsymboler på siderne fra 1619-1620 er udført af Claus Lauridsen, Chr. IV´s stenmester på Koldinghus.
Fontehimlen er fra 1636.

Epitafier og gravsten vidner om kirkens brug igennem århundreder. Der er to såkaldt åbne begravelser i sideskibenes vestender. På kirkens hjemmeside kan man læse historierne om de enkelte familier, som gravminderne er sat over.

De malede glasvinduer i kirkens kor er skabt af professor Kræsten Iversen, der arbejdede på dem i årene 1945-1950, hvor de blev indviet i forbindelse med en stor 700-års festlighed for Sankt Nicolai Kirke.

De tidligere vinduer blev ødelagt ved en bombesprængning på rådhuset i marts 1945.
Hver af de fem vinduer har et overordnet tema for deres fortællinger og hvert vindue viser tre forskellige historier fra Bibelen. Hvert vindue er præcist beskrevet på kirkens hjemmeside.

Orglet – ”instrumenternes dronning” med hele 57 stemmer er bygget af Marcussen og Søn. Det er disponeret som et universalorgel, så man kan spille al slags orgelmusik på det. Orglet fremstår i egetræ med guldstafferinger og blev taget i brug i maj 1977. Orgelet gennemgik i sommeren 2019 en stor renovering.
Klokkespillet i kirkens tårn er installeret i 1973 og har 48 klokker i varierende størrelser. Klokkespillet høres bedst fra kirkepladsen og i gaderne omkring kirken og det spiller 7 gange om dagen forskellige årstidsbestemte melodier. 

Hverdagen i kirken
Kirken er åben for besøgende alle hverdage og i sommerperioden også i weekenden. Alle er velkomne til at kigge indenfor til et stille pusterum eller for at se nærmere på de mange ting i kirkerummet. Det er også muligt at tænde et lys. Foldere om kirkens inventar samt kirkeblade om livet i kirken og aktuelle temaer ligger i våbenhuset og må gerne tages med.

Den første onsdag i hver måned er der morgenandagt i kirken. Det varer knapt en halv time. Kommer du forbi på dette tidspunkt, så kom indenfor og syng med på et par salmer og hør en tekstlæsning og en refleksion, det er en god start på dagen.

Kirkecafé er der hver onsdag året rundt på 2. sal i sognehuset, Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2 kl. 10-11.30. Her er alle velkomne, og der er altid kaffe/te på kanden og rundstykker samt et programpunkt med fortælling, hvor emnerne er vidt forskellige fra gang til gang.

Gudstjenester holdes der i kirken hver eneste søndag kl. 10.30. Kommer du forbi kirken på dette tidspunkt, er du naturligvis også meget velkommen til at komme ind og være med. På gudstjenestelisterne udenfor kirken kan du se, om der også er gudstjenester på andre tidspunkter i den kommende tid.


Indhold er leveret af Destination Trekantområdet
info@tdto.dk
Sidst opdateret d. 29/11/2022 12:22

I nærheden