Geopark: Ristinge Strand

Naturområder

Området omfatter det smalle kystnære bånd fra Ristinge Klint i nordvest over Bjørnehøj Strand til Hesselbjerg Strand i sydøst.

Langs denne tre km lange strækning er der - ovenpå mere end 11 meter tykke holocæne marine aflejringer - udviklet et op til 100 m bredt og 7,5 m højt klitbælte.

Alderen er ikke nærmere fastlagt, men dannelsen kan evt. være begyndt under kuldebølgen ”Den Lille Istid” (ca. år 1300-1750), hvor havniveauet var lavere, og strandene dermed bredere end i dag, hvilket betød, at der var større mængder tilgængeligt sand for vinden at arbejde med.

Denne periode er i Danmark generelt kendt for sandflugt

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 17/06/2023 07:07

I nærheden